VISITS : 10577
สินค้าผ่านแดน

 

บริษัท เชียงของ โลจิสติกส์ จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ติดต่อกับประเทศพม่า ลาว และ เชื่อมต่อประเทศจีน โดยมีถนนสายหลักคือ R3A ด้วยทำเลที่ตั้งและลักษณะการส่งสินค้าแบบเฉพาะเป็นการส่งสินค้าผ่านแดน

ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทเรา ที่ให้บริการจัดส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พม่า ลาว และจีน

โดยบริษัทเชียงของ โลจิสติกส์ มีเครือข่ายการให้บริการส่งสินค้าผ่านแดนครอบคลุมทั้ง 4 ด่านหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย

 

1.    ด่านศุลกากรเชียงของ

2.    ด่านศุลกากร ท่าเรือเชียงแสน

3.    ด่านศุลกากร แม่สาย

4.    ด่านศุลกากร แม่สอด 

5.    ด่านศุลกากร ทุ่งช้าง (ห้วยโก๋น) จังหวัดน่าน / ไชยบุรี

       - Thungchang Border, Nan Province

6.    ด่านศุลกากรหนองคาย / นครหลวงเวียงจันทร์

       - Nongkhai Border, Nongkhai Province

7.    ด่านศุลกากรมุกดาหาร/ แขวงสะหวันเขต

       - Mukdahan Border, Mukdahan Province

8.    ด่านศุลกากรนครพนม/ คำม่วน (ท่าแขก)

       - Nakornpanom Border, Nakornpanom Province

9.    ด่านศุลกากรบึงกาฬ / ปากซัน

       - Bungkan Border, Bungkan Province

10.  ด่านศุลกากรช่องแม็ก อุบลราชธานี / จำปาศักดิ์ (ปากเซ)

       - Chong Mek, Ubonratchatani  Province

11.  ด่านศุลกากรท่าลี้ จังหวัดเลย / ไชยบุรี

       - Tha Li Border, Loei Province

13.  ด่านศุลกากร สังขละบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์) จังหวัดกาจนบุรี / พญาตองซู

       - Sangkhlaburi Border (Dan Chedi Sam Ong) , Kanchanaburi Province

14.  ด่านศุลกากร ระนอง จังหวัดระนอง / เกาะสอง

       - Ranong Border, Ranong Province