VISITS : 10577
ดำเนินพิธีการศุลกากร

 

 

บริษัท เชียงของ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนออกของได้รับอนุญาต (Customs Broker licenced) จากกรมศุลกากรเพื่อดำเนินการด้านการนำเข้า-ส่งออก เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก 

รวมถึงใบอนุญาตและใบรับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ส่งออกหรือนำเข้า ดำเนินงานโดยกลุ่มผู้มีประสบการณ์ชำนาญการพิเศษ ด้านการพิธีการศุลกากรโดยตรง และเป็นผู้ที่ได้ผ่านการอบรบหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากร จากกรมศุลกากร

ฉะนั้นเราจึงมั่นใจที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่าน ให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และที่สำคัญประหยัดต้นทุนในการนำเข้าและส่งออกได้เป็นอย่างดี

บริษัท เชียงของ โลจิสติกส์ จำกัด มีการบริการให้คำปรึกษาและบริการ ด้านภาษีศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้า เพื่อให้ผู้นำเข้า ลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้า และรวมถึงสิทธิพิเศษในการนำเข้าต่าง ๆ ดังนี้

 

1.    การนำเข้าจากกลุ่มประเทศในเขตการค้าเสรี ต่าง ๆ

2.    สิทธิพิเศษ ขอคืนภาษี 19 ทวิ

3.    สิทธิพิเศษ ส่งเสริมการลงทุน

4.    สิทธิพิเศษ คลังสินค้าทัณฑ์บน

5.    สิทธิพิเศษ เขตประกอบการเสรี

6.    สิทธิพิเศษ เขตปลอดอากร