VISITS : 10733
บริษัท เชียงของ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนออกของได้รับอนุญาต (Customs Broker licenced) จากกรมศุลกากรเพื่อดำเนินการด้านการนำเข้า-ส่งออก เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก ...More
บริษัท เชียงของ โลจิสติกส์ จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ติดต่อกับประเทศพม่า ลาว และ เชื่อมต่อประเทศจีน ...More
เรามีให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ ทั้งแบบเต็มตู้คอนแทนเนอร์ (FCL) และ ไม่เต็มตู้คอนแทนเนอร์ (LCL) ...More