VISITS : 10733
About Us

บริษัทเชียงของ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 ที่เชื่อมเข้าสู่ประเทศจีน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดเศรษฐกิจอาเซี่ยน 

โดยบริษัท เชียงของ โลจิสติกส์ จำกัด มีทีมผู้ดำเนินงานที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานโลจิสติกส์โดยตรง

เรามีผู้ชำนาญการศุลกากรที่คอยให้คำปรึกษาและบริการท่าน ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าทุก ๆ การส่งสินค้าจะได้รับความเอาใจใส่และดูแลเป็นอย่างดี การบริการที่ดีเลิศ รวดเร็ว และประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย